Silent Sp. z o.o.
ul. Wodzisławska 143
44-218 Rybnik

NIP: 6423173001
REGON: 242728547
KRS: 0000393916
BDO: 000417778
Kapitał zakładowy: 10.450 zł